Kuropatwa (Perdix perdix)
Popularny, duży, osiadły ptak z rodziny kurowatych, spotkać go można niemal w całej Europie oraz Azję Środkową. W górach może osiągać 2500 m n.p.m. ( w naszych rodzimych Tatrach do 1700 m n.p.m.). Wprowadzona przez człowieka do Ameryki Północnej i tam zadomowiona. Ze względu na wiele czynników podlega znacznym wahaniom, liczebność ptaków zależy od ostrości zimy i pogody w czerwcu i lipcu, gdy wykluwają się pisklęta, które podobnie jak pisklęta bazantów są bardzo wrażliwe na przemoknięcie i wychłodzenie. Duży wpływ na populację ma także machanizacja rolnictwa i większe użycie środków ochrony roslin.

Cechy gatunku
Słabo zaznaczony dymorfizm płciowy. Głowa i kark oliwkowoszare, policzki rude. Wierzch ciała szarobrunatny ze słabo zaznaczonymi rdzawymi i czarnymi poprzecznymi pręgami. Na barkach i skrzydłach niewielkie podłużne białe plamy. Spód i boki ciała szare z delikatnym, falistym rysunkiem, na bokach pionowe, szerokie rdzawe pręgi. Na białym brzuchu rdzawa plama w kształcie podkowy (u samic mniej wyraŸna, często niekompletna). Sterówki rdzawobrązowe, lecz środkowa para szarobrunatna. Lotki płowe z rdzawymi plamami. Za okiem naga, pokryta brodawkami skóra, szczególnie rzucająca się w oczy w okresie godowym.

Wymiary średnie
  • dł. ciała ok. 29-35 cm, rozpiętość skrzydeł 52-57 cm
  • waga ok. 350-450 g.
Biotop Pola z remizami z zadrzewieniami lub zakrzewionymi miedzami. Paradoksalnie lepiej chowa się w regionach wysokiej kultury rolnej.
Gniazdo Na ziemi, dobrze ukryte między roślinami. Podczas wysiadywania w przypadku niebezpieczeństwa zrywa się dopiero w ostatniej chwili.
Jaja Wyprowadza jeden lęg w roku. W kwietniu lub maju składa 10 do 20 (bardzo rzadko do 24) jaj. Zdarza się, że po stracie lęgu wyprowadzany jest drugi (najpóŸniejsze to sierpniowe).
Wysiadywanie Jaja wysiadywane są przez okres 23-25 dni przez obydwoje rodziców.
Pożywienie Pokarm roślinny, latem uzupełniany przez owady. Bezkręgowce stanowią podstawę diety piskląt. Ochrona
gatunek łowny (okres polowań: 11 września - 25 paŸdziernika. W drodze odłowów można kuropatwę pozyskiwać do 15 stycznia).www.hodowlany.pl | www.bazanty.pl | www.pawie.pl

Kuropatwa Polna w Polsce               
Witamy wszystkie osoby zainteresowan hodowlą introdukcją i zgłębieniem wiedzy o tych jakże fascyjnujących ptakach.